Mini Bio Luxury

Mini Bio Luxury kompānijas inženieru darba rezultāts, veidojot maksimāli ērtu un efektīvu pelletu katlu.

Visur keramika

Piedāvājam Luxury Mini Bio…

Lai turpmāk paaugstinātu lietderības koeficientu un samazinot zolu saturu un dūmgāžu izmetumus, mēs esam izveidojuši degli un siltummaini ar lielu keramikas kvalitāti.

Mini Bio Luxury tā ir jaunākā Mini Bio veiksmīgā modeļa versija.

Jaunais modelis cietā kurināmā Kostrzewa katlu virknē – pelletu katls Mini Bio ir vismazākais pārstāvis pelletu, graudu un auzu dedzināšanas katlu tirgū. Katls ļauj izmantot pelletus ar diametru no 6 līdz 8 mm, vai kā alternatīvas – graudu, piemēram, auzas (šis variants jāapskata kopā ar pelleti/auzas – 50/50), degšanas parametri un dūmgāzes paliek tādā līmenī, kas atbilst Eiropas Savienības apkārtējās vides aizsardzības standartiem. Pelletu katls Mini Bio tā ir ideāla iekārta uzstādīšanai dzīvojamās telpā, kur katlu telpas ir nelielas vai to vispār nav. Izmantojot Mini Bio katlu, var kurināt dzīvojamās mājas ar laukumu no 50-300 m2.

Mini-bio luks aprīkots ar keramisko kameru, kas iebūvēta siltummainī un katla deglī, kas sakarsējas ekspluatācijas laikā līdz temperatūrai vairāk par 1000°C, rezultātā efektīvi sadedzinot biomasu. Turbulizatori, kas iebūvēti dūmgāžu caurulēs, notur vēl vairāk katla enerģijas.

Papildus Mini Bio Lux modelis ir aprīkots ar laika atkarīgu automātiku.

 

Priekšrocības:

 

+ Ekoloģija – CO2 izmetumi = 0
+ Daži kurināmā veidi – automātiskās kurināmā iekraušanas režīmā tiek sadedzināti pelleti un auzas, bet manuālās kurināmā iekraušanas režīmā – koksne un skaidas.
+ Taupīgums – Fuzzy Logic 2.paaudzes liesmas regulēšana ietaupa līdz 20% kurinamā. Visa katlu telpas vadības    sistēmas pamatā ir elastīga vadība atkarībā no atsevišķu ēkas stāvu energopatēriņa vai karstā ūdens vajadzībām.    Iekārta darbojas ar lielāko vai mazāko jaudu.
+ Ekonomika – Platinum Bio deglis – visas sistēmas energoietaupīgais dzinējs.
+ Inovācijas – siltummaiņa konstrukcija atbilst 3T principam. Pateicoties 3T metodes (time, turbulator, temperature)    pielietošanas projektēšanas laikā, tika izveidots siltummainis ar maziem izmēriem un augstu ražotspēju.
+ Daudzfunkcionalitāte – var vadīt dažus apkures kontūrus, saules bateriju un bufera ietilpīgumu – papildus
+ Ilglaicīgums – 2+2 garantijas laiks
+ Drošība – vakuumetriskā spiediena devējs – papildus
+ Ērtīgums – pilnīgi automātiskais darba režīms – katls pats iekurinās un nodzīs

1. Degvielas tvertnes vāks
2. Degvielas tvertne
3. Automātika
4. Turbulizatori
5. Keramiskais ieliktnis
6. Platinum Bio deglis – profesionālā automātiskā pašattīrošā iekārta ar Fuzzy Logic 2.paaudzes degšanas modulāciju.

Automātiski kurināmi katli Pellets Fuzzy Logic 2 ar jaudu 15, 25, 40, 50, 75, 100 kVt nosaka cietā kurināmā katlu ražošanas pamatvirzienus Polijā un Latvijā.

Tie ir paredzēti skaidu (pelletu), ogles pulvera, auzu, kā arī koksnes (uz papildus ārdiem, ko piegādā kopā ar katlu) granulu sadegšanai. Kurināmais pelletu veidā tiek ielikts liela tilpuma tvertnē. Šādas tvertnes aizpildīšana atkarībā no ēkas energopatēriņa nodrošina iekārtas darbu bez apkalpošanas 7-30 dienu laikā.

 Katla Pellets Fuzzy Logic 2 priekšrocības:

• Ļoti labs un izturīgs katla tērauda siltummainis ir izstrādāts saskaņā ar principu 3 x t (time, turbulator, temperature).
• Deglis paredzēts pelletu, auzu un ogles pulvera sadegšanai (trīs degļa sprauslas standarta katla komplektācijai).
• Lau uzlabotu apkalpošanas ērtību un samazinātu sadedzināmā kurināmā daudzumu, izmanto Fuzzy Logic 2.paaudzes regulēšanu.
• Gaisa daudzumu, kas ir nepieciešams sadegšanai, nosaka ļambda-zonde (automātiski dozējamais gaiss – papildus).
• Pilnībā aprīkots standarta komplektācijā, tai skaitā ogles pulvera, Rūpniecības granulas (granulu), koksnes, pelletu un auzu automātiskās iekurināšanas funkcija.

Automatika Platinum Bio Fuzzy Logic 2 paaudzes

Katla sirds ir tā kontrolieris.
Specializēta elektroniskā sistēma, kuras atbild ne tikai par pastāvīgas katla temperatūras uzturēšanu, izmantojot atbilstošu kurināmā un gaisa dozēšanu, bet arī par visas ēkas apkures sistēmas darba vadību, tai skaitā: siltuma buferis, saules baterijas un vēl 16 papildus apkures kontūri.

Automatikas pamatuzstādījumi:

+ katla temperatūra
+ degļa temperatūra
+ istabas temperatūras – papildus
+ KUA sistēmas temperatūras – papildus
+ CA sistēmas sūknis;
+ KUA sistēmas sūknis;
+ Divi izvēlnes veidi: vienkārša un paplašināta
+ Degļa darba statistika
+ Automātiska iekurināšana;
+ Kurināmā izvēle: pelleti vai auzas
+ Degļa vadība PFL2
+ Padeves un dīkstāves laiks
+ Valodas izvēle izvēlnē
+ KUA sistēmas uzsildīšanas laika programma
+ Ēkas uzsildīšanas laika programma

Papildus automātikas uzstādījumi:

+ Modulis Pellets Mix (laika vadība 2 x CA + KUA + devēji)
+ Modulis Pellets Solar (neatkarīga vadība ar diviem saules kolektoriem, kas uzstādīti dažādos virzienos attiecībā pret sauli)
+ Modulis Pellets Bufor (uzkrāšanas tvertnes apkalpošana)
+ Iekārtas ekonomiskā darba režīms pie lietotāja prombūtnes
+ 16 apkures kontūru vadība
+ Modulis lambda-zonde

 

Automatikas grupa Pellets ļauj veikt visas mājas un tās vadības sistēmas projektēšanu.

Deglis Platinum Bio  Degļa elementi izgatavoti no karstumizturīga tērauda H25N20S2, kas iztur temperatūru līdz 1150°C. Fuzzy Logic 2.paaudzes vadības metode, kā arī divpakāpju kurināmā sadedzināšana ļauj samazināt sadedzinātā kurināmā apjomus uz 20%.


Iekārta paredzēta pelletu un auzu sadedzināšanai. Biomasas sadedzināšana neizraisa kaitīgu gāžu izmetumu atmosfērā, atšķirībā no ogles vai naftas sadegšanas. Izvēloties reģeneratīvus kurināmā veidus, katrs var piedalīties cīņā ar klimatiskajām izmaiņām.

Izgatavota no augstkvalitatīvajiem materiāliem, un papildus dod 3-gadu garantiju, kas samazina ekspluatācijas izdevumus un paaugstina uzticību jaunajai tehnoloģijai.

Fuzzy Logic 2.paaudzes vadības metode samazina sadedzinātā kurināmā daudzumu, kā arī samazina apakšmezglu nolietojumu salīdzinoši ar konkurējošiem degļiem. Degļa pamatpriekšrocība ir vienkārša apkalpošana, kas pamatā ir kurināmā pamattvertnes iekraušana un „PUSK (STARTS)” pogas nospiešana. Dažu minūšu laikā iekārta iekurinās, pēc tam telpās un karstās ūdensapgādes sistēmā tiek nodrošināta pastāvīga temperatūra.

keramikas kārtridžs — samazināt emisijas un palielina efektivitāti — iespēja

Ražotājs patur tiesības veikt katla konstrukcijas izmaiņas, lai pilnveidotu tā darbību
PARAMETRS MBL 10 kW MBL 20 kW
Jaudas diapazons  [kW] 3.3 - 10 6 - 20
Vadības metode Fuzzy Logic 2  Fuzzy Logic 2
Katla klase pēc PN-EN 303-5 5 5
Ūdens tilpums  [L] 48 90
Maksimālais darba spiediens  [bar] 2 2
Maksimālā temperatūra  [°C]  85 85
Izmēģinātais spiediens  [bar] 4 4
Vilce [mbar] 0.15-0.25 0.15-0.25
Dūmgāžu temperatūra nominālā/minimālā   [°C] 140/90 160/90
Katla atgriezes ūdens minimālā temperatūra  [°C] 45 45

Approximated fuel consumption (pellet) at nominal/minimal

thermal power [kg/h]  
3/1 3.6/2
Dūmvada diametrs [mm] 135 160
Apkures sistēmas pieslēgšanās sistēmai diametrs [cal] G1" G1.1/4"
Barošanas spriegums [V] 230 230
Elektroenerģija patēriņa maksimums (pie automātiskās iekurināšanas) [W]  360 360
Маsa [kg] 200 270
Tvertnes apjoms   [L] 270 340
Iekraušanas lūkas gabarītizmēri [mm]       555x555 555x555

Katla tērauda siltummainis
Vertikālā veida siltummainis Mini Bio izgatavots no katla tērauda markas P265GH ar biezumu no 4 mm līdz 6 mm, trīsgājienu.

 

Kāpēc mēs esam izvēlējušies tēraudu?

+ Maksimālā lietderības koeficienta sasniegšana;

+ iespējams brīvi projektēt augstražīgus siltummaiņus;

+ mazs jūtīgums pret ūdens prombūtni;

+ mazs jūtīgums pret katla akmens nosēšanos;

+ mazs jūtīgums pret straujām temperatūras svārstībām.

Katla jauda  (Kvt) 10 20
Apkuramais laukums (m2) 50-200 100-300

Katla jauda  (Kvt) 10 20
Apkuramais laukums (m3) 125-500 250-750